Mjez Kamjencom, Wojerecami a Budyšinom leži wobkuzłaca krajina katolskich Serbow, kotraž je zdobom domizna dujerskeje kapały "HORJANY".

Spočatk lěta 1994 załoži 10 młodych serbskich hudźbnikow dujersku kapału z mjenom "Horjany". Jara zahorjeni za dujersku hudźbu, wosebje za čěsku a morawsku, ale wězo tež za serbske stučki, nazwučowachu sej wobšěrny repertoire.

Nimo tuteje temperamentneje hudźby rozšěrichu Horjenjo swój program z nowymi a modernymi rytmami jazza a rocka. Tež klasisku hudźbu zahraja k najwšelakorišim swjedźenjam.

Často pobychu hudźbnicy hižo we wukraju. Tak zahorichu woni mnohich připosłucharjow w Čĕskej, Rakuskej, Pólskej a Belgiskej ze swojej hudźbu.

Swoje hudźbne zamóžnosće dopokazachu Horjenjo při wubědźowanju „Króna dujerskeje hudźby“ Sakskeje, jako wudobychu sej Horjenjo třeći raz pućowanski pokal, kotryž wostanje nětko na přeco we Łužicy. 

Hudźbnicy kapały su wusko ze swojej domiznu zwjazani, wšako tu bydla a w tutych serbskich wjeskach rady hudźa. Woni wuznawaja so z wutrobu k Serbstwu a tohodla so tež z hudźbu při pěstowanju serbskich nałožkow a tradicijow wobdźěleja.

My hrajemy

So 22.06.2024
wot 18 hodź.
KrassBrass festiwal w Hórkach na sportnišću.
Nje 14.07.2024
10 - 14 hodź.
Rańše piwko z dujerskej hudźbu k wjesnemu swjedźenjej we Wuskidźe.
Nje 28.07.2024
15 - 17 hodź.
Koncert na wjesnym swjedźenju w Serbskich Pazlicach.
Pja 16.08.2024
19:30 hodź.
Koncert k wotewrjenju Kamjenskeje boršće na torhošću w Kamjencu.
So 09.11.2024
wot 19 hodź.
Tradicionalny běrnjacy / neplacy bal na Horach (pola Wojerec).

20160529 Bautzener Frühling 2016 15

hudźbny nawoda

Jurij Hejduška
Hłowna dróha 8
01920 Chrósćicy / Hórki
035796/95449
0160/6116083

management

Sonja Hejdušcyna
Hłowna dróha 8
01920 Chrósćicy / Hórki
035796/95449
0151/50744821

Förderung

Der Erwerb einzelner Instrumente wurde
durch Steuermittel auf Grundlage
des vom Sächsischen Landtag
beschlossenen Haushaltes ermöglicht.
csm Instrumentenfonds Aufkleber 39bf226ffc