Mjez Kamjencom, Wojerecami a Budyšinom leži wobkuzłaca krajina katolskich Serbow, kotraž je zdobom domizna dujerskeje kapały "HORJANY".

Spočatk lěta 1994 załoži 10 młodych serbskich hudźbnikow dujersku kapału z mjenom "Horjany". Jara zahorjeni za dujersku hudźbu, wosebje za čěsku a morawsku, ale wězo tež za serbske stučki, nazwučowachu sej wobšěrny repertoire.

Nimo tuteje temperamentneje hudźby rozšěrichu Horjenjo swój program z nowymi a modernymi rytmami jazza a rocka. Tež klasisku hudźbu zahraja k najwšelakorišim swjedźenjam.

Často pobychu hudźbnicy hižo we wukraju. Tak zahorichu woni mnohich připosłucharjow w Čĕskej, Rakuskej, Pólskej a Belgiskej ze swojej hudźbu.

Swoje hudźbne zamóžnosće dopokazachu Horjenjo při wubědźowanju „Króna dujerskeje hudźby“ Sakskeje, jako wudobychu sej Horjenjo třeći raz pućowanski pokal, kotryž wostanje nětko na přeco we Łužicy. 

Hudźbnicy kapały su wusko ze swojej domiznu zwjazani, wšako tu bydla a w tutych serbskich wjeskach rady hudźa. Woni wuznawaja so z wutrobu k Serbstwu a tohodla so tež z hudźbu při pěstowanju serbskich nałožkow a tradicijow wobdźěleja.

Plakat-Njebjel_icy.jpg

My hrajemy

So. 23.09.2023 Zarjadowanje wupadnje w Ćisku!
So 30.09.2023
11 - 13 hodź.
Domchowanka w Krabatowym młynje w Čornym chołmcu.
Wu 03.10.2023
15 - 18 hodź.
21. swjedźeń dujerskeje hudźby we Wilsdruffje.
Koncert třoch kapałow: "Die Wilsdruffer", Herolder Blasmusikanten z Drehbach a kapały HORJANY.
Nje 08.10.2023
wot 16 hodź.
Nazymski koncert na wosadnej žurli w Njebjelčicach.
So 04.11.2023
wot 19 hodź.
Tradicionalny běrnjacy / neplacy bal na Horach (pola Wojerec).
Z programom serbskich nałožkow a wo burskim žiwjenju něhdy na Horach
kaž tež ze słódnej tradicionelnej wječerju a wězo z Live-hudźbu kapały HORJANY
w hosćencu "K Lipje" (Zur Linde) na Horach (gmejna Halštrowska hola).
Přizjewjenja přiwzaja so na gmejnje pod tel.-čo.: 03571/48010 abo přez mejlku
gemeinde@elsterheide.de, kotrež so organizatoram dale sposrědkuja.

 

20160529 Bautzener Frühling 2016 15

hudźbny nawoda

Jurij Hejduška
Hłowna dróha 8
01920 Chrósćicy / Hórki
035796/95449
0160/6116083

management

Sonja Hejdušcyna
Hłowna dróha 8
01920 Chrósćicy / Hórki
035796/95449
0151/50744821

Förderung

Der Erwerb einzelner Instrumente wurde
durch Steuermittel auf Grundlage
des vom Sächsischen Landtag
beschlossenen Haushaltes ermöglicht.
csm Instrumentenfonds Aufkleber 39bf226ffc